POWRÓT
MAJ

 
O konkursach 

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym 
Uczniowie: Sylwia Ciosek, Łukasz Bieroński i Karol Błaszczyk z klasy VI b zostali 
przygotowani  przez  p. A. Konarską do udziału w 
Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym. Etap gminny odbył się 13 kwietnia 2005 roku w 
Słupi, w którym nasi uczniowie zajęli I miejsce i 
zakwalifikowali się do etapu powiatowego. W Jędrzejowie zmierzyli się z reprezentacjami 
wszystkich gmin z terenu powiatu i przywieźli 
do szkoły pamiątkowy dyplom. 

******** 
W maju, w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny  Zostań Mistrzem 
Ortografii
 , zorganizowany przez nauczycieli polonistów: T. Bugajską - Pośpiech i M. 
Pytlarz.  Jest to konkurs, w którym może wziąć udział każdy uczeń chcący wykazać się 
znajomością polskiej ortografii, a ma na celu  podniesienie sprawności ortograficznej 
uczniów, wyrabianie nawyków ortograficznych i motywowanie do wysiłku nad 
doskonaleniem własnych umiejętności ortograficznych. Uczniowie zmagali się w dwóch 
kategoriach: kl. III -  IV i  kl. V - VI. 
13 maja odbył się I Etap Konkursu, w którym wzięło udział 41 uczniów. Do etapu 
finałowego zakwalifikowali się w  kategorii klas III   IV : 
Magdalena Kozieł, Anna Fulas, Radosław Wypych, Monika Kowalik, w kategorii klas V   VI 
zakwalifikowały się: Justyna Warot, Katarzyna Malec, Sylwia Ciosek, Anna Ciosek, 
Martyna Wylot. Etap II odbył się 20 maja, podczas którego wyłoniono zwycięzców. 
Mistrzem Orografii  w  pierwszej kategorii została Magdalena Kozieł ,w drugiej kategorii 
Justyna Warot. Gratulujemy!!! 

******* 
Znane są już wyniki tegorocznej edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego  Krąg . 
Analiza przebiegu konkursu dokonana w skali całego kraju wykazała wysoki poziom prac, 
a co za tym idzie umiejętności młodzieży i efektów osiąganych przez nauczycieli historii Z 
naszej szkoły w Konkursie wzięło udział 13 uczniów. I miejsce i nagrodę książkową uzyskała
 uczennica klasy V a  Anna Ciosek, II miejsce uczennica klasy VI a Martyna Wylot, III 
miejsce uczeń klasy VI b Karol Błaszczyk. Dyplom uznania przyznany został również 
szkolnemu opiekunowi konkursu p. Elżbiecie Nocoń za zaangażowanie i popularyzację 
wiedzy historycznej wśród uczniów naszej szkoły. 

******* 
Życząc kolejnych sukcesów w następnych Edycjach Konkursów  mamy nadzieję, że 
tegoroczna rywalizacja dostarczyła uczniom rozrywki umysłowej, a najlepszym satysfakcji z 
osiągnięć. 
 
Uroczystości szkolne 
 

3 maja obchodziliśmy
 214 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla uczczenia tego 
ważnego wydarzenia uczestniczyliśmy w apelu 
przygotowanym przez uczniów i nauczyciela historii p. E. Nocoń. Podczas uroczystości 
uczniowie przypomnieli historię powstania 
pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Były wiersze, piosenki patriotyczne i 
nastrój zadumy. 
 
Dzień Matki 
Dnia 25 maja o godz. 15.30 uczniowie klasy II b przedstawili program artystyczny dla swoich
 mam z okazji Ich święta. Dzieci dziękowały za dobre serce i opiekę nad nimi. Życzyły 
swoim mamom wszystkiego najlepszego. Każda mama otrzymała skromny bukiecik polnych 
kwiatów i własnoręcznie zrobiony przez jej dziecko igielnik w kształcie serca. Były tańce, 
recytacje wierszy i piosenki o mamach ( o ich pracy, dobroci i miłości ). Podkreślanie, że 
miłość i wdzięczność dla matek to nie tylko słowa, kwiaty, upominki, ale również pomoc, 
dobra nauka i wzorowe zachowanie. Fascynująca deklamacja Piotra Paska i Anety Marzec 
wzruszyła mamy. Była też wspólna fotografia i duży tort z napisem  Dla naszych kochanych 
Mam .  Kącik różności  W trosce o zdrowie jamy ustnej dzieci w naszej szkole prowadzone 
są zabiegi, których celem jest przeciwdziałanie próchnicy zębów.  W ramach programu 
profilaktycznego, sześciokrotnie w ciągu roku, dzieci szczotkują zęby środkami fluorkowymi 
pod fachową opieką higienistki szkolnej p. Krystyny Niechciał z Ośrodka Zdrowia w Słupi. 
Przy tej okazji dzieci mają możliwość nauczenia się prawidłowego szczotkowania i 
wyrabiania właściwych nawyków higienicznych. 

*******
 5 i 16 maja uczniowie klas piątych uczestniczyli w nietypowych lekcjach. Były to :   
Olimpiada Mitologiczna  i  Wizyta na Olimpie . Olimpiada rozpoczęła się  wielkim 
przebieraniem i przeistaczaniem  w starożytnych Greków. Uczniowie przedstawili dowolny 
mit, scenografię, rekwizyty, kostiumy. Wymyślali krótkie rymowanki na temat wybranej 
przez siebie postaci mitologicznej. Były teksty na sprawdzenie  sprawności ortograficznej, 
pytania wiedzowe wykraczające poza materiał poznany na lekcji. Nagrodą za wszystkie 
konkurencje były obole.

 
 *******  
Dnia 18 maja uczniowie klas VI b i V b pod opieką swoich wychowawców odbyli wycieczkę 
rowerową do Węgrzynowa, gdzie miały miejsce rozgrywki sportowe. Chłopcy rozegrali mecz
 towarzyski  piłki nożnej. Chociaż pogoda nie dopisała, uczniowie wrócili zadowoleni ze 
spotkania z przyszłymi kolegami i koleżankami z gimnazjum.

 ******* 
Potyczki szóstoklasistów 20 maja w naszej szkole, klasy szóste stoczyły  pojedynek  w 
zakresie wiedzy o ruchu drogowym. Młodzież pod czujnym okiem nauczyciela p. Aliny 
Konarskiej sprawdzała swoją wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz 
rywalizowała na torze przeszkód. Duża  grupa dzieci uzyskała kartę rowerową. Potyczki 
zwyciężyła klasa VI b. 

******* 
30 maja uczniowie z klasy V b pod opieką p. Aliny Konarskiej przeprowadzili akcję  
Bezpieczne Dziecko  Na to przedsięwzięcie składało się wiele działań. Klasa podzieliła się na 
grupy, które przygotowały różne zadania dla dzieci z klasy  O . Maluchy poznawały znaki 
drogowe z najbliższego otoczenia szkoły. Utrwalały wiedzę malując przygotowane znaki. 
Poznawały zasady bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych i jezdnię. 
Ćwiczyły prawidłowe zachowanie podczas przechodzenia przez drogę. Najwięcej radości 
sprawiła dzieciom jazda po torze przeszkód, przygotowanym przez starszych kolegów. 
Okazało się, że Przedszkolaki świetnie radzą sobie z rowerem. Z łatwością pokonywały 
slalom, nie przekraczając linii podczas jazdy  po łezce. Przedszkolaki nabrały pewności i 
wiary w siebie, a klasa V b okazała się świetnym organizatorem tej akcji.       

      
      Wycieczka do KAŁKOWA                                                                    
 Przepiękne okolice Kałkowa  10 maja 2005 roku uczniowie klas szóstych odbyli wycieczkę 
do Sanktuarium  Bolesnej Królowej Polski  na Ziemi Świętokrzyskiej w miejscowości 
Kałków   Godów. Na terenie Sanktuarium znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes   istna 
kopia miejsca sławnych objawień we Francji, tylko bez gór i rzeki Gave de Pau, ale 
zbudowana z nieociosanych kamieni z głęboką niszą.  Grota położona jest w sąsiedztwie 
wioski dla niepełnosprawnych. Pierwszym celem naszej wycieczki było obejrzenie 
Misterium Męki Pańskiej  oraz Panoramy Świętokrzyskiej. Następnie udaliśmy się na mszę 
świętą, gdzie również obejrzeliśmy kopię Obrazu Licheńskiego. Po modlitwie pełni zadumy 
wyruszyliśmy na Golgotę  - XII stację drogi krzyżowej . W czasie wchodzenia przewodnik 
opowiadał nam ciekawe historie napotkanych kaplic. Zwiedziliśmy poszczególne oratoria, 
poświęcone m. in. leśnikom, górnikom, świętym, męczennikom.   Każda kaplica była piękna, a 
najbardziej podobała  mi się kaplica górników. Była cała z węgla    pisze w swoim sprawozdaniu 
z wycieczki Martyna Wylot, ucz. kl. VI a.  Po zdobyciu szczytu Golgoty 
podziwialiśmy krajobraz Kałkowa. W drodze powrotnej urzeczeni przepięknymi widokami, 
pełni wrażeń, wymienialiśmy się naszymi spostrzeżeniami i odczuciami:  Nie tylko 
zachwycały mnie tam piękne rzeźby czy idealnie zbudowane mury, piękno otaczało mnie ze 
wszystkich stron. Te różne krajobrazy, panoramy zapierały mi dech w piersiach ( ... ) 
wzruszyła mnie bardzo pomoc Braci z Sanktuarium Królowej Polski Kałków   Godów , 
którzy zbudowali domy pomocy dla starców, i dzieci niepełnosprawnych. Myślę o tym 
miejscu, jak o ogrodzie spokoju i radości .   powiedziała Natalia Wajdzik  Podczas modlitwy 
swoje serce oddałem Bogu. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę mógł się tak skupić (... ) 
mimo tłoku jaki tam panował, mogłem w ciszy porozmawiać z Panem Bogiem    wyznał 
Karol Błaszczyk Kolejnym celem naszej wycieczki było zwiedzenie Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. W drodze miedzy Kałkowem a Oblęgorkiem zobaczyliśmy 
najstarsze drzewo jakie rośnie w Polsce, a mianowicie dąb  Bartek  W muzeum zapoznaliśmy
 się bliżej z życiem i twórczością pisarza. Zwiedziliśmy gabinet, salon z fortepianem, jadalnię 
i sypialnię pisarza. Zobaczyliśmy także jego portret namalowany przez przyjaciela Kazimierza
 Pochwalskiego. Później oglądaliśmy różne pamiątki H. Sienkiewicza przywiezione z 
podróży, a także rzeczy codziennego użytku. Mieliśmy także okazję zobaczyć najstarsze 
wydania jego książek  Ogółem cała wycieczka mi się podobała, było fajnie. Chciałabym 
odbyć więcej takich wycieczek. Wyniosłam z niej wiele korzyści, a także postanowień . 
 Z wycieczki wróciłam pełna radości z poznania nowych miejsc  Jednego jesteśmy pewni. 
Wycieczka do Kałkowa i Oblęgorka na długo pozostanie w naszej pamięci. Uczniowie klas 
szóstych pragną złożyć serdeczne podziękowania katechetce p. Marioli Żołowicz  za 
zorganizowanie tak wspaniałej wycieczki. Dziękujemy również wszystkim osobom, które 
włączyły się do akcji  Karta Świąteczna , ponieważ to właśnie za pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży kart mogliśmy wyjechać na tę wycieczkę ponosząc tylko minimalne koszty.