POWRÓT
 
PAZDZIERNIK 

 
O konkursach 

Zawody sportowe 

8 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Słupi mili okazję wykazać się 
umiejętnościami sportowymi w Powiatowych Biegach Przełajowych w Sędziszowie. Do 
konkurencji stanęła drużyna dziewcząt i chłopców. Ogólnie w zawodach  nasi uczniowie 
uplasowali się na  piątym  miejscu. 


Konkurs religijny 

Tegoroczny konkurs zorganizowany 21 października przez katechetę  p. M. Żołowicz 
przebiegał pod właśnie hasłem:  Jan Paweł II   Pielgrzym Pokoju  i był wspólną 
katechezą dla uczniów i nauczycieli. Konkurs przeznaczony był dla uczniów kl. IV   VI. 
Każdą klasę reprezentowało po trzech uczniów. Tak więc do konkurencji stanęło sześć 
drużyn. Pytania konkursowe (Kiedy i gdzie urodził się Papież? Kiedy został 
wyświęcony na kapłana? Jak mieli na imię rodzice? W których latach odbywał 
pielgrzymki do Polski?) okazały się bajecznie proste. Konkurencja przebiegała na bardzo 
wyrównanym poziomie. Okazało się, że uczniowie posiadają bardzo dużo wiadomości na
 temat Papieża   Polaka. Konkurs wygrała klasa IV  b . Zaś klasy: IV  b , V  b , VI  b  
wykonały karty z okazji imienin Karola Wojtyły, które zostaną wysłane do Watykanu. 


Konkursy przedmiotowe 
28 października w Szkole Podstawowej w Słupi odbyły się Eliminacje Pierwszego Etapu 
Konkursu Humanistycznego dla Uczniów Szkół Podstawowych pod nazwą  Na Parnasie w 
VI klasie , natomiast  29 października Eliminacje pierwszego etapu Konkursu Matematyczno 
  Przyrodniczego. W obu konkursach  uczestniczyli nasi uczniowie.


 
Uroczystości szkolne
 13 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Uczniowie 
złożyli w tym dniu życzenia wszystkim pracownikom oświaty. Podziękowali przede 
wszystkim nauczycielom  za ich trud, serce oraz wkład włożony w ich wychowanie. Swoją 
wdzięczność wyrazili w wierszu, tańcu i piosenc . Dzień Edukacji Narodowej to również 
okazja by wyróżnić najlepszych nauczycieli, czego dokonał dyrektor szkoły Wiesław 
Hukowski. Sam również został wyróżniony, a nagrodę wręczył mu osobiście wójt gminy 
pan Janusz Grabek.  W tym dniu również uczniowie, nauczyciele oraz Zarząd ZNP w Słupi 
pożegnali P. Elżbietę Omańską   Rajchert, która od 1 września odeszła na emeryturę. 
Program artystyczny z okazji DEN został przygotowany przez p. T. Bugajską   Pośpiech, 
T. Piotrowską, M. Pytlarz, A. Opałka, D. Góra. 


 
18 października to ważna data w szkole, bowiem w tym dniu obchodzony jest Dzień 
Patrona.
 Właśnie minęło siedem lat jak Szkoła Podstawowa w Słupi Jędrzejowskiej nosi 
imię Zbigniewa Kopra. W tym roku uroczystość ta została połączona z przyjęciem w poczet 
społeczności uczniowskiej uczniów klas pierwszych. Uroczysty apel z tej okazji odbył się 20 
października w murach sali gimnastycznej. Na apelu gościem szczególnym była Pani Anna 
Koper   żona Zbigniewa Kopra. Nie zabrakło również przedstawicieli Gminy Słupia, którą 
reprezentowali Wójt Pan  Janusz Grabek, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Anna 
Gregorczyk. Swoją obecnością zaszczycili również Dyrektor Biura Obsługi Szkół Pani 
Małgorzata Kot, Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Słupi Pani Zofia Stachura oraz 
Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi, nauczyciele, rodzice pierwszoklasistów i 
uczniowie. Młodzież szkolna Dzień Patrona uczciła recytacją wierszy poetów, których 
twórczość porusza sens ludzkiego istnienia, zanurza się głęboko w ludzki los. Uczniowie 
pragnęli wyrazić głęboką wdzięczność dla Ojczyzny, ziemi rodzinnej  Ziemi, która jest dla 
nas czymś więcej, aniżeli wsią jedynie. Jest wszystkim, co w  krajobraz najbliższy  sercu 
wnoszą także ludzie i ich czyny . Uczniowie przypomnieli, że Patron szkoły   Zbigniew 
Koper był człowiekiem, którego siła i upór w pokonywaniu trudności przyczyniły się do 
powstania nowej szkoły. W tym dniu wyrazili głęboką wdzięczność Temu, który miał więcej 
serca, śmiałości i odwagi od innych. Oddali hołd człowiekowi, który swoją postawą 
udowodnił, że nie należy ustawać w drodze do celu. Pozostawił po sobie nie pomnik wykuty 
z marmuru, ale tętniącą życiem szkołę. Dzień Patrona to okazja do wspomnień i refleksji dla 
tych, którzy go znali i mieli szczęście zetknąć się z nim bliżej. Mogą dzisiaj powiedzieć, że 
wspaniały jest jego dorobek. Cenna jest także jego postawa, którą wzbudził uznanie, 
szacunek, i podziw społeczeństwa. Dowiedzieliśmy się również, że wkrótce ukaże się książka
 autorstwa Tadeusza Stolarskiego  Znani i Nieznani Ziemi Jędrzejowskiej  z której można 
dowiedzieć się dużo więcej na temat postaci Zbigniewa Kopra. 

Ślubowanie klas I 
Święto Patrona było również okazją do przyjęcia w poczet uczniów szkoły  pierwszo-  
klasistów. Ślubowali uroczyście:  być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię szkoły...  
Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia szkoły podstawowej. Po czym pierwszaki 
zaprezentowali wiersze i piosenki, które przygotowali wspólnie z wychowawcami p. Dorotą 
Kowalik i p. Marzeną Stradomską. Uczniowie klas drugich przygotowali dla nich specjalne 
zakładki do książek, a dla wychowawców czerwone długopisy, aby mogli stawiać nimi same 
szóstki. Dzieci otrzymały słodkie upominki od rodziców, zaś p. Anna Gregorczyk i p. 
Małgorzata Kot ufundowały książki dla uczniów klas młodszych do biblioteki szkolnej 
przekazując je na ręce dyrektora p. Wiesława Hukowskiego.  Apel zakończył się 
przesłaniem:  Żyjmy tak, aby nasz ślad na drodze życia ocalał od zapomnienia .Delegacja 
Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową i na 
grobie  Patrona szkoły. 

Kącik różności 

Od 4 października w Zespole Placówek Oświatowych w Słupi rozpoczęła się akcja 
dożywiania uczniów. W Szkole Podstawowej im. Z. Kopra akcją objętych zostało 82 
uczniów najbardziej potrzebujących, natomiast w filii w Rożnicy 16 uczniów. Dożywianie 
jest finansowane przez GOPS w Słupi. 

Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń , 
dlatego też Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi  składa serdeczne 
podziękowania
 p. Pawłowi Kowalskiemu i p. Jarosławowi Kornobisowi  za podarowane kwiaty do 
ogródka szkolnego,
 państwu Agnieszce i Arturowi Trzeszkowskim za podarowany sprzęt ogrodniczy oraz
 p. Andrzejowi Kowalczykowi za  farbę do malowania kostki chodnikowej.